Waterdak in Apeldoorn © Maarten Reiling

Waterdaken

Printen

Het waterdak voor koeling is een ander waterdak dan het waterdak voor regenwaterretentie. Terwijl bij het waterdak voor regenwaterretentie de opzet is dat het leeg is voor de volgende bui om weer water te kunnen bufferen wordt bij het waterdak voor koeling het water juist vastgehouden en verdampt het langzaam. Optimaal is als de waterbeheersing van dergelijke daken elektronisch gekoppeld zou zijn aan de weersvoorspelling en het water geloosd zou worden voor de eerstvolgende bui. Dan zouden de beide functies gecombineerd kunnen worden. Zulke elektronische besturingssystemen bestaan al in Singapore voor regenwatercisternen en ze bestaan ook in Nederland voor het preventief pompen van boezemwater, vóór zware buien.

Met een waterdak kan het gebouw eronder koeler blijven en door de verdamping blijft ook de directe omgeving koeler. Nadeel is dat er niet altijd voldoende regenwater beschikbaar is; als dit verdampt is moet er drinkwater of oppervlaktewater van voldoende kwaliteit op het dak gepompt worden.

Waterdaken

Waterdaken © atelier GROENBLAUW

Waterdaken

Waterdaken © atelier GROENBLAUW