Herten, Duitsland

  • Kosten: 1

Printen

Door bezuinigingen zou Herten in Nordrhein-Westfalen in 2003 15 miljoen euro minder van de deelstaatregering ontvangen. Om dit gat te vullen overwoog de gemeente om het verder gezonde energiebedrijf te verkopen. Dit viel niet in goede aarde bij de burgers. Gevreesd werd dat een bovenregionaal energiebedrijf minder goed de belangen van de gemeente zou behartigen. De burgermeester van Herten kwam toen op het idee om de aandelen direct aan de burgers te verkopen; zo bleef het energiebedrijf toch in handen van de burgers van Herten. Burgers konden aandelen kopen vanaf 1.000 euro tot maximaal 20.000 euro. In totaal werd voor 10 miljoen euro aan aandelen verkocht tegen een vaste rente van 5%, en een looptijd van 10 jaar. Het geld uit het Hertenfonds werd voor gemeenschapsprojecten gereserveerd. Onder dezelfde condities als in 2003 werd in 2008 weer 10 miljoen euro opgebracht die deze keer uitsluitend in duurzame energie, zoals wind, zon, biomassa en geothermie geïnvesteerd werd. Een derde fonds is voor 2012 gepland.

Inmiddels waait dit model ook over naar andere gemeentes. Erhorn-Kluttig et al., 2011

Literatuur