Data

  • Architect: opMAAT
  • Ontwerper: Pierre Bleuzé, Hiltrud Pötz
  • Meer informatie: Met medewerking van Janneke ten Kate, Afer Pastor
  • Ontwerp jaar: 2009

Printen

Een combinatie van kassen, wonen, waterberging en ecologie. De woningen zijn geclusterd op hoger gelegen gebieden en verbonden door hoger gelegen infrastructuur. De tussengebieden kunnen gebruikt worden als extra ruimte voor waterberging. Tijdens de zogenaamde ‘Westlandbui’ kunnen deze gebieden overstromen zonder dat het functioneren, de veiligheid en de leefbaarheid van het gebied wordt aangetast. De lager gelegen gebieden van de woonlinten kunnen in noodgevallen ook nog een deel van de noodoverstort uit de kassengebieden tijdelijk bufferen.

Situatie zonder peilstijging © atelier GROENBLAUW

Situatie bij een peilstijging tot 0,5 m. (herhalingstijd 25 jaar) © atelier GROENBLAUW

Situatie bij een peilstijging groter dan 0,5 m. (herhalingstijd > 100 jaar) © atelier GROENBLAUW

© atelier GROENBLAUW

© Willem van de Hoed