Data

  • Architect: opMAAT
  • Ontwerper: Pierre Bleuzé, Hiltrud Pötz
  • Meer informatie: Met medewerking van Janneke ten Kate, Afer Pastor
  • Ontwerp jaar: 2009
Download PDF

Een combinatie van kassen, wonen, waterberging en ecologie. De woningen zijn geclusterd op hoger gelegen gebieden en verbonden door hoger gelegen infrastructuur. De tussengebieden kunnen gebruikt worden als extra ruimte voor waterberging. Tijdens de zogenaamde ‘Westlandbui’ kunnen deze gebieden overstromen zonder dat het functioneren, de veiligheid en de leefbaarheid van het gebied wordt aangetast. De lager gelegen gebieden van de woonlinten kunnen in noodgevallen ook nog een deel van de noodoverstort uit de kassengebieden tijdelijk bufferen.

Situation without an increase in water level © atelier GROENBLAUW

Situation with a rise in water level up to 0.5m (frequency once in 25 years) © atelier GROENBLAUW

Situation with a rise in water level of more than 0.5m (frequency > 100 years) © atelier GROENBLAUW

Plan Zuidplaspolder © atelier GROENBLAUW

© Willem van de Hoed