Over SPONGE2020

SPONGE2020 is een internationaal samenwerkingsverband tussen Nederlandse, Britse en Vlaamse overheden. Samen werken wij aan maatregelen om de gevolgen van het veranderende klimaat beter op te vangen in met name dicht bewoonde gebieden.

De naam SPONGE, spons, is een vertaling van deze opgave: Hoe kunnen wij de waterbergende mogelijkheden in steden beter maken zodat de stad weer als spons gaat werken?

Europese samenwerking

SPONGE2020 ontvangt Europese subsidie vanuit het programma Interreg – 2 Seas Mers Zeeën (www.interreg2seas.eu). Dit Europese programma streeft naar meer internationale samenwerking voor doelen die internationale aanpak vergen, zoals de gevolgen van klimaatverandering. Een bijzonder aandachtspunt binnen het SPONGE2020 project is bewustwording voor de problematiek en samenwerking met alle betrokken stakeholders, zoals bewoners, maar ook woningbouwcorporaties, architecten, stedenbouwkundigen, lokale overheden, belangenverenigingen etc. Co-creatie van mogelijke oplossingen draagt bij aan waterbewustzijn en een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid.

 

Partners

 • Gemeente Rotterdam

  Nederland

 • Somerset County Council

  Verenigd Koninkrijk

 • Provincie Oost-Vlaanderen

  België

 • Essex County Council

  Verenigd Koninkrijk

 • Gemeente Antwerpen

  België

 • Westcountry Rivers Trust

  Verenigd Koninkrijk

 • Hoomheemraadschap van Delfland

  Nederland

 • Gemeente Westland

  Nederland

 • Southend-on-Sea Borough Council

  Verenigd Koninkrijk

 • Leiden - stad van ontdekkingen

  Nederland

 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

  Nederland

 • Hoogheemraadschap van Rijnland

  Nederland