© Groene Mient

Stappenplan

Samenwerkingen creëren tussen overheden, bedrijven en lokale stakeholders, kan projecten versnellen en duurzame ontwikkelingen aandrijven. Door te anticiperen op het potentieel van stakeholder dialogen in een vroeg stadium en ons 5 stappen plan te volgen, kan gedeelde toegevoegde waarde gecreëerd worden.
Het ontdekken van behoefte en voordelen van samenwerking met stakeholders kan een complexe ervaring zijn voor zowel bedrijven, als overheden en NGO’s.
Waarom betrekken
Er zijn diverse redenen waarom organisaties stakeholders betrekken in het proces van een project:
 • Nakomen van afspraken: om te voldoen aan de voorwaarden. Bijvoorbeeld door het creëren van transparantie en publieke participatie met de bewoners.
 • Risico beheersing: om potentiele barrières te verminderen in een vroeg stadium. Bijvoorbeeld de bouw van de toren in het stationsgebied Leiden heeft de steun van de omwonenden nodig om vertraging van het proces te voorkomen.
 • Innovatie: een diverse groep aan stakeholders creëert nieuwe perspectieven en innovatieve projecten.
Hoe te betrekken?
Binnen SPONGE2020 zijn er verschillende pilot projecten gecreëerd en samen hebben we van 5 stappen aanpak ontwikkeld. Dit is niet de enige manier waarop er gewerkt kan worden met stakeholders, maar het is een goede start.

 

 • Stap 1 Identificeer stakeholders

  Start met het identificeren van betrokken stakeholders binnen jouw project. Wie wordt er beïnvloed en / of heeft invloed op het project. Deze identificering kan gedaan worden met behulp van onder andere de factor C methode. Hieronder vind je methodes om met lokale stakeholders in contact te komen.

  Bekijk methoden voor deze stap ›
 • Stap 2 Luister en informeer

  Bij het eerste contact met stakeholders is het van groot belang om eerst naar hun ideeën en zorgen te luisteren en hier aandacht aan te besteden. Stakeholders hebben soms hele verschillende achtergronden, behoeften, verwachtingen en invloed binnen het proces. Luisteren geeft informatie over de stakeholders en hun capaciteit en bereidheid om samen te werken. Informatieverstrekking over het programma van eisen is uiterst belangrijk om een gezamenlijk startpunt te creëren. 

  Bekijk methoden voor deze stap ›
 • Stap 3 Uitwisselen

  Na het luisteren en informeren en het creëren van meer begrip onder de stakeholders is het verstandig om naar de meest geschikte manieren van samenwerken te zoeken. Een goede samenwerking helpt belemmeringen uit de weg te ruimen, creëert draagvlak en geeft een gemeenschappelijke stip op de horizon.

  Voorbeelden van belemmeringen voor een goede samenwerking kunnen zijn:

  • Onvoldoende kennisoverdracht (wat is klimaat verandering)
  • Onvoldoende financiële steun (geen budget voor de verwachte kosten)
  • Onvoldoende vertrouwen (problemen met de overheid in het verleden)
  • Te weinig gedeelde reframing (geen voordelen)
  • Onvoldoende betrokkenheid
  Bekijk methoden voor deze stap ›
 • Stap 4 Belangen integreren

  Na het identificeren van de interesses “wat zit er voor mij in”  van de stakeholders, zal er een strategie en/of een ruimtelijk ontwerp ontwikkeld moeten worden om de geformuleerde doelen voor het plan te integreren (b.v. een klimaatrobuuste wijk maken) rekening houdend met de belangen van de stakeholders (b.v. de bewoners hebben meer parkeerplaatsen nodig).

  Bekijk methoden voor deze stap ›
 • Stap 5 Overeenkomen

  Het is belangrijk om aandacht te besteden aan een soort overeenkomst die gemeenschappelijk doelstelling weergeeft. Dit leidt commitment. Een overeenkomst kan een intentieverklaring of bindende overeenkomst zijn. Het is ook belangrijk om de mijlpalen zoals het tekenen van de overeenkomst te vieren en er in een bredere context aandacht aan te besteden.

  Bekijk methoden voor deze stap ›

Alle methoden