Overeenkomen

Stap 5 Overeenkomen

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan een soort overeenkomst die gemeenschappelijk doelstelling weergeeft. Dit leidt commitment. Een overeenkomst kan een intentieverklaring of bindende overeenkomst zijn. Het is ook belangrijk om de mijlpalen zoals het tekenen van de overeenkomst te vieren en er in een bredere context aandacht aan te besteden.