Uitwisselen

Stap 3 Uitwisselen

Na het luisteren en informeren en het creëren van meer begrip onder de stakeholders is het verstandig om naar de meest geschikte manieren van samenwerken te zoeken. Een goede samenwerking helpt belemmeringen uit de weg te ruimen, creëert draagvlak en geeft een gemeenschappelijke stip op de horizon.

Voorbeelden van belemmeringen voor een goede samenwerking kunnen zijn:

  • Onvoldoende kennisoverdracht (wat is klimaat verandering)
  • Onvoldoende financiële steun (geen budget voor de verwachte kosten)
  • Onvoldoende vertrouwen (problemen met de overheid in het verleden)
  • Te weinig gedeelde reframing (geen voordelen)
  • Onvoldoende betrokkenheid