Belangen integreren

Stap 4 Belangen integreren

Na het identificeren van de interesses “wat zit er voor mij in”  van de stakeholders, zal er een strategie en/of een ruimtelijk ontwerp ontwikkeld moeten worden om de geformuleerde doelen voor het plan te integreren (b.v. een klimaatrobuuste wijk maken) rekening houdend met de belangen van de stakeholders (b.v. de bewoners hebben meer parkeerplaatsen nodig).