Luister en informeer

Stap 2 Luister en informeer

Bij het eerste contact met stakeholders is het van groot belang om eerst naar hun ideeën en zorgen te luisteren en hier aandacht aan te besteden. Stakeholders hebben soms hele verschillende achtergronden, behoeften, verwachtingen en invloed binnen het proces. Luisteren geeft informatie over de stakeholders en hun capaciteit en bereidheid om samen te werken. Informatieverstrekking over het programma van eisen is uiterst belangrijk om een gezamenlijk startpunt te creëren.