Luister en informeer

Stap 2 Luister en informeer

Bij het eerste contact met je stakeholders is het van groot belang om eerst naar hun ideeën en zorgen te luisteren en het serieus te nemen. Stakeholders hebben soms hele verschillende achtergronden, behoeften, verwachtingen, invloed, schaal van werking, afhankelijkheden, legitimiteit en beperkingen in een samenwerking met de actor binnen het proces. Luisteren geeft je informatie over je stakeholders en hun capaciteit en bereidheid om samen te werken. Informatieverstrekking over het programma van eisen is uiterst belangrijk om een gezamenlijk startpunt te creëren.