Klimaat adaptatie maatregelen bij World Horti Center

Data

  • Locatie: 
    Naaldwijk

Printen

Waarom?

Zware hoosbuien zullen steeds vaker voorkomen. Het is daarom belangrijk maatregelen te nemen om wateroverlast te vermijden. Overheden en ondernemers zullen daarom gezamenlijk bij de inrichting van gebieden en de bouw van woningen en bedrijven hierop moeten anticiperen.

De regio Westland is grotendeels bebouwd, waardoor er te weinig ruimte is voor het graven van extra open water om het overtollige regenwater op te vangen. Om het water toch op te kunnen vangen, op te slaan, en vertraagd te kunnen afvoeren, moeten er daarom creatieve oplossingen bedacht worden. Dit kan bijvoorbeeld door het water op een verantwoorde manier vast te houden op de plek waar het valt, zoals op daken en parkeerterreinen. Verder kan de sponswerking van een gebied kan worden vergroot, door bijvoorbeeld de toepassing van halfdoorlatende verharding, groene daken en zogeheten infiltratiebermen.

Wat?

Begin maart 2018 is het World Horti Center geopend, een kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector en een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en overheid samen innoveren, verbinden, inspireren en kennis delen.

Samen met Demokwekerij, de onderwijsinstelling Lentiz en de veiling FloraHolland is een showcase rond water opgezet. Het doel van de klimaatadaptieve maatregelen bij het Word Horti Center is het vergroten van de sponswerking van de directe omgeving door extra maatregelen te treffen bovenop wat de standaard regelgeving, de watertoets, aangeeft. Gekozen is voor het nemen van een drietal maatregelen in het buitenterrein: de aanleg van een wadi, halfverharding en grindkoffers.

Wadi © Floris Bogaard
Halfverharding

Op het moment is er nog niet veel ervaring met waterbergende voorzieningen in veengrond. Binnen dit project op het terrein van het World Horti Center wordt daarom gekeken naar de benodigde grootte, de beste onderhoudsmethoden, en de efficiëntie van de bedachte oplossingen op de korte en lange termijn. De hier opgedane ervaringen kunnen ook in het overige deel van het Westland worden gebruikt met hoge grondwaterstanden en slecht doorlatende bodems.

Met wie?

De volgende stakeholders hebben bijgedragen aan het proces en de ontwikkeling van de oplossingen:

  • Gemeente Westland
  • Hoogheemraadschap van Delfland
  • Lentiz
  • Demokwekerij (initiatiefnemer)
  • Externe expertise
  • Flora Holland
  • Hovenier (Van Der Drift)

Welke strategieën werden doorlopen voor stakeholder engagement en co-creatie?

Aan de hand van een aantal workshops met de hierboven genoemden stakeholders is het gezamenlijk klimaat adaptief ontwerp tot stand gekomen. Tijdens de opening is er demonstratieonderzoek verricht naar de efficiëntie en staat van de waterdoorlatende verharding en de wadi. De testen zijn ingesteld om een goed inzicht te krijgen in de efficiëntie van de voorzieningen net na aanleg, dit om deze proeven te herhalen in de toekomst om te bepalen wat hun effectiviteit is in de tijd. Er is op één dag gemeten op diverse locaties ten tijde van de opening. De demonstratie heeft plaatsgevonden tijdens de opening zodat de bezoekers konden kennismaken met de getroffen maatregelen. De resultaten van de test zijn uitgewerkt en kunnen vergeleken worden met andere testen uit de regio en ook internationaal.

Waterdoorlatende verharding