Stationsgebied Leiden

Data

  • Adviseur: 
    Wessel Tiessens
  • Locatie: 
    Leiden

Printen

Het stationsgebied van Leiden zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan. De gemeente zal samenwerken met vastgoed eigenaren en -ontwikkelaars om het gebied te transformeren. Op het moment wordt het gebied gekarakteriseerd als een functioneel gebied, met veel asfalt, ingericht voor openbaar vervoer. Dit zal veranderen naar een stedelijk gebiedsentree met allure: een levendig, functioneel gebied waar je kunt wonen, werken en comfortabel kan verblijven.

Coalitie van Ambitie: De duurzaamste kilometer van Nederland

Het stationsgebied en de Schipholweg in Leiden zullen gezamelijk een gebied vormen van een kilometer lang, met in haar centrum Leiden Centraal Stationl.

Coalitie van Ambitie
Elke partij die betrokken is bij het stationsgebied werkte voorheen op zijn eigen manier aan duurzaamheid. Begin 2018 concludeerden we dat dit efficienter kon: niet ieder zijn eigen aanpak, maar samenwerken. Zo ontstond het idee om een community te vormen. Een “Coalitie van Ambitie”, die samen leert en experimenteert. De community werd in 2018 officieel gelanceerd en ondertussen zijn er 29 partners die zich verbonden hebben aan de community door de Green Deal “De Duurzaamste Kilometer van dNederland” te tekenen. Deelnemers zijn niet alleen vastgoed ontwikkelaars, aannemers, investeerders, gemeentes, provinicies en waterschappen, maar ook bedrijven zoals de Rabobank, NS en ProRail en groepen als PLNT, Schipholweg Business Platform en bewoners.

Waterbestendige Daken

Met een verhoogde dichtheid van het gebied, is het van belang dat er voldoende buffercapaciteit bestaat voor regenwater. Een deel van deze water buffer zone kan gerealiseerd worden in de openbare ruimte, maar de daken van nieuwe gebouwen kunnen ook gebruikt worden als buffer.

Om dit te bereiken, zijn goed doordachte en innovatieve overeenkomsten tussen vastgoed eigenaren, de gemeente en de lokale waterschappen van groot belang. De samenwerking tussen deze drie stakeholders wordt gefaciliteerd met de kennis en capaciteit vanuit het SPONGE-project.

Een groot deel van de kennis is vergaard vanuit Rotterdam en hun ervaring met het bufferen van water door middel van bestaande gebouwen. Het doel is om een technische oplossing te creëren die zorgt voor een prachtig groen stationsgebied en wat een voorbeeld is voor andere steden in West Europa.

Duurzame placemaking: The Field

De Field is een project binnen de Duurzaamste Kilometer van Nederland en ligt recht voor het station. De Field heeft drie type gebouwen: een circulair paviljoen, zes tiny officies en ruimte voor kleinschalige evenementen. Alles is zo duurzaam en circulair mogelijk aangelegd. Het doel van de Field is het versnellen en stimuleren van duurzame en klimaat bestendige economie en het stellen van een voorbeeld van wat er mogelijk is.

De tiny offices zijn kleine gebouwen voor ondernemers, bedrijven, stichtingen en publieke organisaties of onderwijsinstituten. In samenwerking met Universiteit Leiden, Beelen, Van Wijnen, Hoogheemraadschap van Rijnland en Fonds1818, wordt er een circulair paviljoen gecreeerd.

meer info is te vinden op:

  • www.duurzaamstekilometer.nl