Maatregelen

Liermolensloot

Data

  • Locatie: 
    De Lier

Printen

Waarom?

Door klimaatverandering vindt er steeds hevigere regenval plaats in een kortere periode en er zijn langere periodes van droogte. Ook het Westland heeft hiermee te maken. Denk bijvoorbeeld aan de wateroverlast in 1998 en 2013, toen zware regenval voor grote overlast zorgde in diverse plaatsen in Westland. Vooral De Lier werd hard getroffen, maar door het hele Westland werd wateroverlast ondervond op straten, in huizen en in glastuinbouwbedrijven.

Wateroverlast

De verwachting is dat soortgelijke situaties in de toekomst vaker zullen voorkomen. Daarom is het belangrijk om hierop te anticiperen.

Westland is grotendeels bebouwd, waardoor er te weinig ruimte is voor het graven van extra open water om het overtollige regenwater op te vangen. Er moeten dus creatieve oplossingen gevonden worden om het overtollige (regen)water te kunnen opvangen, opslaan en vertraagt te kunnen afvoeren (van steen naar spons).

Dichte bebouwing

Wat?

Liermolensloot in de Lier is een ontwikkelingsgebied dat grenst aan het water, de Parklaan en de Veilingweg. Hier komt de nieuwe woonbuurt met 800 woningen van De Lier. Het doel van deze pilot is om de sponswerking van de nieuwbouwwijk te vergroten door extra maatregelen te treffen bovenop wat de watertoets aangeeft.

Samen met de ontwikkelaar, stedenbouwkundigen en het Hoogheemraadschap van Delfland wordt er door de gemeente gewerkt aan een menu van mogelijke oplossingen om regenwater  vast te houden. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan (semi) doorlatende bestratingen, blauwgroene daken en andere maatregelen om water vast te houden. De maatregelen voor de openbare ruimte zullen worden geïntegreerd in het ontwerp. De maatregelen op het particuliere terrein zullen gerealiseerd worden tijdens de bouw en later de bewoners zelf. Dit alles resulteert in een klimaatbestendige stedelijke omgeving.

Maatregelen

Met wie?

Verschillende stakeholders hebben een rol gespeeld om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Hierbij staat co-creatie en participatie centraal in het doorlopende proces. Hieronder volgt een lijst met de meest belangrijke stakeholders:

  • Gemeente Westland
  • Hoogheemraadschap Delfland
  • De ontwikkelaar BPD
  • Stedenbouwkundigen van bureau SVP
  • Inwoners uit De Lier

Om tot een geïntegreerde oplossing te komen met een breed draagvlak werd een proces doorlopen waarbij participatie en co-creatie een grote rol hebben gespeeld. De volgende actoren hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Welke strategieën werden doorlopen voor stakeholder engagement en co-creatie?

In december 2017 vond een eerste workshop plaats waarbij gewerkt is aan de ontwikkelvisie en het selecteren van kansrijke maatregelen. Hierbij waren vertegenwoordigers van de ontwikkelaar BPD, het stedenbouwkundige ontwerpbureau SVP, de gemeente Westland en een infiltratie expert aanwezig.

Workshop 1.1.1
workshop 1.2

Een tweede workshop vond plaats in maart 2018. Tijdens deze workshop werd het voorlopige stedenbouwkundige plan doorlopen en besproken. Er vond ook een kleine excursie plaats, waarbij enkele bestaande klimaat adaptieve maatregelen in de praktijk zijn bekeken.

Workshop 2.1
Workshop 2.2

Een derde workshop vond plaats in april 2018. Het hoofddoel van de bijeenkomst was het afstemmen met de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente. Daarnaast is ook de klimaatkaart met klimaatgegevens van Liermolensloot besproken.

Workshop 3.1