Southend-on-sea SPONGE 2020 Pilot: City Beach

Data

 • Locatie: 
  Southend-on-Sea UK
 • Realisatie staat/jaar: 
  2020
 • Start jaar: 
  2019
 • Opdrachtgever: 
  Southend-on-Sea Borough Council
 • Ontwerper: 
  AECOM
 • Implementatie: 
  Eurovia
 • Contact: 
  mattphipps@southend.gov.uk
 • Contact: 
  simonlaroche@southend.gov.uk

Printen

Samenvatting

In het kader van SPONGE 2020 werkt de provincie Southend-on-Sea aan een klimaatbestendig en aantrekkelijk gebied binnen Southend. In het gebied wordt het waterbeheer verbeterd om mogelijke gevolgen van klimaatverandering te kunnen opvangen en tegelijkertijd een levendige openbare ruimte te realiseren.

Kansen

Southend-on-Sea is een badplaats aan de noordkant van het Theems-estuarium. Het trekt jaarlijks ongeveer 7 miljoen bezoekers. Veel van deze bezoekers komen genieten van de 12 km lange zandstranden en de wereldberoemde pier. City Beach, ten oosten van de Southend Pier, is een grote publiekstrekker. Cafés, kiosken en restaurants bekleden dit gedeelte van de kust, tussen arcades, pubs, het Adventure Island themapark en het Sea Life Adventure aquarium.

Als onderdeel van het SPONGE2020-project realiseert Southend-on-Sea duurzame afvoersystemen (DAS) op City Beach, Marine Parade (zie afbeelding 1). Deze locatie is gekozen om aan te tonen hoe DAS kan worden ingepast binnen bestaand bebouwd gebied. Hieruit moet blijken hoe maatregelen voor aanpassing aan de klimaatverandering elders in Southend kunnen worden geïmplementeerd. Ook levert het mogelijke oplossingen voor de aanpak van afstromend regenwater in particuliere gebieden.

Tevens biedt het project de kans om het “waterbewustzijn” bij bewoners, lokale bedrijven, scholen en jeugdorganisaties te vergroten.

Afbeelding 1: City Beach project locatie

Wat doen we?

Southend-on-Sea Borough Council heeft inzichten van bewoners, lokale bedrijven en bezoekers aan de kust opgehaald en gebruikt om een ​​plan voor City Beach te ontwerpen dat het beste aan hun behoeften voldoet.

Southend-on-Sea Borough Council zal DAS aanleggen in vier bestaande beplante plekken op City Beach (zie afbeelding 1). Dit proefproject zal bestaan ​​uit kratten die onder de bloembedden worden geplaatst om piekstromen op te vangen van buien die het huidige afwateringsysteem niet aan zou kunnen. De bloembedden zullen fungeren als regentuinen door regenwater vast te houden zodat dit geleidelijk in de kratten kan stromen (zie tekening 2).

Het waterplan is ontworpen om de bestaande biodiversiteit en het unieke karakter van het kustgebied aan te vullen en te verbeteren. De bestaande bomen binnen het plan blijven behouden. Het gebied zal verder worden gevuld met strakke beplanting, bossige heesters en duingrasachtige beplanting. Aangezien Southend een van de droogste gebieden in Engeland is, wordt bij de plantkeuze hier rekening mee gehouden. De bloemperken en -bakken zullen het aanzien van het kustgebied verbeteren.

Het ontwerp is gemaakt door AECOM. De uitvoering van dit project begint in september 2019 en het wordt in het voorjaar van 2020 voltooid.

tekening 1: Concept Layout en beplanting

tekening 2: concept doorsnede Marine Parade Plaza

Betrokkenheid van belanghebbenden

Southend-on-Sea Borough Council streeft ernaar bewoners, lokale bedrijven, scholen en jongerenorganisaties waterbewust te maken en te betrekken bij oplossingen voor klimaatverandering.

Bij de start van het SPONGE2020-project lanceerde Southend-on-Sea Borough Council de website www.southendsponge2020.co.ukom duidelijk te maken waarom het project belangrijk is en hoe geïnteresseerde partijen kunnen worden betrokken.

De City Beach-locatie zal worden gebruikt als een ‘levend klaslokaal’ met informatiepanelen die individuele personen en organisaties aanmoedigen om DAS en andere maatregelen ter beperking van de klimaatverandering te realiseren. Ook de bewoners zullen gestimuleerd worden om op hun terrein klimaatadaptieve maatregelen te treffen.

Southend-on-Sea stelt verder informatie ter beschikking aan lokale scholen en jeugdgroepen over het SPONGE2020-project en het doel ervan, evenals informatie over DAS en oplossingen voor aanpassing aan de klimaatverandering.

Southend-on-Sea Borough Council zal lokale bedrijven en bewoners die rechtstreeks worden getroffen door de ontwikkeling van DAS (duurzame afvoersystemen) op City Beach middels brieven op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.