SuDS in Somerset

Data

 • Start jaar: 
  2016
 • Implementatie: 
  Westcountry Rivers Trust en Somerset County Council
 • Locatie: 
  Meerdere locaties in het Taunton, UK
 • Omvang: 

Printen

Overzicht

Het Sponge 2020-pilootproject van Somerset wil in samenwerking met bewoners een netwerk uitbouwen van Duurzame Afwateringssystemen (DAS) in Somerset’s grootste stad Taunton. De specifieke eigenschappen van deze DAS maken dat het overstromingsgevaar beperkt wordt en zorgen tegelijkertijd voor een waaier aan bijkomende voordelen, zoals het verminderen van risico op watervervuiling, het beschermen van de leefomgeving voor fauna en flora en het creëren van open, groene ruimtes waar iedereen van kan genieten. Elke DAS werd ontworpen en uitgewerkt in samenspraak met lokale bewoners, rekening houdend met de noden en wensen van de buurt. Dit pilootproject werd geleid door de Provinciale Raad van Somerset en de Westcountry Stichting voor Rivieren.

Waar zijn we aan het werk?

Taunton telt momenteel 65.000 inwoners en kent een sterke bevolkingsgroei. Door het verkrijgen van de titel ‘Tuingemeente’, dient ze erover te waken dat de bevolkingsgroei gekoppeld wordt aan de proportionele uitbouw van groene infrastructuur. Bovendien werden de risico’s op overstromingsgevaar door bijkomende ruimtelijke ontwikkelingen een belangrijk aandachtspunt voor verschillende gemeenten in Somerset, waaronder Taunton, na de ernstige en langdurige overstromingen van 2012 – 2013/2014.

In tegenstelling tot sommige andere Sponge 2020-pilootprojecten heeft Somerset zich bij de start van dit project niet beperkt tot één specifiek projectgebied. Hierdoor kon het projectteam een strategische vergelijkende evaluatie doorvoeren, waarbij de bestaande DAS in heel Somerset onder de loep werden genomen en kansen voor de installatie van DAS in Taunton in kaart werden gebracht.

Via vergelijkend onderzoek van beschikbare data over de beschikbare groene ruimte, overstromingen, esthetiek, leefomgevingen en luchtkwaliteit hebben we enkele geschikte gebieden geselecteerd die gekenmerkt zijn door urgentie of de meeste kansen voor verbetering.

SPONGE2020 gekozen focus gebieden in Taunton

Wat

De samenwerking met een brede waaier aan stakeholders bracht het projectteam van Somerset ertoe een netwerk uit te bouwen van kleinschalige en co-creatieve DAS over heel Taunton. Er wordt momenteel gewerkt bij scholen, woonbuurten en parkeerplaatsen om het regenwater op te slaan en te vergroenen.

Opgeleverde projecten

Voorbeeld regentuinen

Dit was het eerste project dat effectief werd opgeleverd binnen het Sponge 2020-pilotproject. Met financiële steun van Wessex Water en het Somerset Agentschap voor Water werden samen met bewoners vier plantenbakken met regentuinen verwezenlijkt in twee woonbuurten, waarbij het regenwater via de regenpijpen werd opgevangen en minituintjes werden gecreëerd.

Buurtregentuintjes

Binnen dit project worden interventies op vier verschillende plekken georganiseerd, waaronder een natuurreservaat, scholen, en een woonbuurt, met educatieve evenementen, co-creatieve workshops en participatieve activiteiten.

Vindingrijk– 5W

In samenwerking met een groep ingenieurs hebben we educatieve uitstapjes en andere activiteiten georganiseerd in twee lagere scholen om jonge kinderen, voornamelijk meisjes, warm te maken voor technische wetenschappen die hun later in staat moeten stellen om milieuproblemen op te kunnen lossen. Tijdens deze activiteiten lag de nadruk op een goed begrip van de stedelijke watercyclus. Bovendien hielpen de leerlingen en hun ouders bij het ontwerpen en installeren van de DAS bij de scholen.

Parkeerplaats van het gemeentehuis

Er is gestart met de realisatie  van een voorbeeld DAS op een parkeerplaats. De parkeerplaats zal heringericht worden met een duurzaam waterafvoersystemen, zoals wadi’s, opvangbekkens en regentuinen. Momenteel worden enquêtes gehouden en ontwerpen gemaakt, die moeten helpen de discussie te voeden met de belangrijkste stakeholders.

Met wie werken we samen?

Het Somerset pilootproject wordt geleid door de Provinciale Raad van Somerset en de Westcountry Stichting voor Rivieren, een non-gouvernementele organisatie.

Lokale stakeholders zijn dan sleutelfiguren voor de implementatie van kleinschalige ingrepen. Het is belangrijk om deze lokale stakeholders al te betrekken bij de keuze van locatie, stijl, uiteindelijk doel en de vereisten naar onderhoud toe, om te verzekeren dat het project vlot loopt en nadien ook zorgvuldig wordt opgevolgd en onderhouden. Samenwerking met lokale mensen biedt vaak ook de beste garantie dat het ontwerp van een DAS maximaal voordelen biedt en voldoet aan hun wensen, zoals het aantrekken van fauna, speelruimte creëren voor kinderen en wat meer kleur brengen in de stedelijke omgeving.

In het Sometset pilootproject hebben we nauw samengewerkt met lokale vrijwilligersgroepen, bewonersverenigingen, lokale overheden, natuurbewegingen en scholen om samen te werken rond de implementatie van DAS.

Er is samengewerkt met professionele stakeholders om de activiteiten te verzekeren van de nodige financiering. Het werk ondersteund en complementeert de prioriteiten van de regionale waterorganisatie, Wessex Water, en het Agentschap voor Rivieren van Somerset, een regionale organisatie die zich toelegt op de preventie van overstromingen in Sometset. Daarnaast is samengewerkt met onderzoekers van lokale universiteiten om gerichter te werk te kunnen gaan en educatieve activiteiten met scholen en de lokale gemeenschap te kunnen uitwerken.

Aanpak

 1. We werken op een professioneel en lokaal niveau samen met stakeholders om potentiële sites te identificeren in en rond onze projectgebieden, die geschikt zijn om overstromingen te doen voorkomen en tegemoetkomen aan andere eisen van de lokale bewoners. In deze fase worden vergaderingen, workshops en studiereizen georganiseerd, bestaande data geanalyseerd en alles in kaart gebracht.
 2. In de beginfase van de ontwikkeling van een DAS worden er meestal educatieve activiteiten georganiseerd. De meeste mensen zijn zich niet bewust van hoe water in een stad wordt beheerd en welke uitdagingen verbonden zijn met de afvoer van oppervlaktewater. Schooluitjes, presentaties en buurtvergaderingen bieden vaak de ideale gelegenheid om hierover te sensibiliseren en steun voor het project te vergaren.
  Informatiefolder
 3. Vervolgens organiseren we co-creatieve evenementen om ideeën, gedachten en meningen te verzamelen, die moeten helpen bij het ontwerp van DAS. Vaak hebben stakeholders een mening over materiaalgebruik, beplanting, bereikbaarheid en onderhoud. In deze fase wordt gewerkt met participatiemethodes zoals ontwerpworkshops, locatiebezoeken, deelname aan buurtvergaderingen en –evenementen, schooluitstapjes en presentaties van het ontwerp.
 4. Daarna worden professionele adviseurs en aannemers ingeschakeld om een technisch ontwerp uit te werken. Stakeholders worden op de hoogte gehouden van de voortgang.
 5. Na de eigenlijke bouwfase volgen doe-dagen en festiviteiten met de lokale bewoners om de laatste hand te leggen aan de inplanting van groen en andere elementen van het ontwerp. Door mensen te betrekken bij het ontwerp en de aanleg van DAS, vergroot de kans op betrokkenheid in de toekomst.
  Plant dag
 6. Tijdens het hele proces werd gebruik gemaakt van sociale media, wervende video’s en een projectwebsite om de stakeholders op de hoogte te houden van het project.