Groenspecialisten

De groenspecialisten binnen een gemeente ontwerpen en beheren de openbare groene gebieden van gemeenten. Zij planten en onderhouden de bomen en groenstroken op straten, pleinen, in parken en andere openbare ruimtes. Zij creëren een visie voor het groen binnen de gemeente en adviseren andere gemeentelijke afdelingen, burgers en stakeholders over groene infrastructuur. Op deze manier dragen zij bij aan een leefbare, aantrekkelijke en veerkrachtige leefomgeving.

Aangezien groenspecialisten verantwoordelijk zijn voor het groen in een stad, spelen zij een belangrijke rol binnen klimaatadaptatie. Bomen en planten kunnen namelijk goed helpen bij het reduceren van hitte stress, en houden water vast.